Судові витрати. Частина V. Розподіл судових витрат між сторонами

Голубєва Неллі Юріївна, д.ю.н, проф.,  зав. каф. цивільного процесу, проф. каф. цивільного права НУ «Одеська юридична академія», адвокат        Питання судових витрат були висвітлені у попередніх публікаціях щодо: Судові...

Судебные расходы. Часть V. Распределение судебных расходов между сторонами

Голубева Нелли Юрьевна, д.ю.н, проф, зав. каф. гражданского процесса, проф. каф. гражданского права НУ «Одесская юридическая академия», адвокат       Большая часть вопросов о судебных расходах были освещены в предыдущих...

Судебные расходы. Часть ІV. Расходы, связанные с явкой в суд...

Голубева Нелли Юрьевна, д.ю.н, проф, зав. каф. гражданского процесса, проф. каф. гражданского права НУ «Одесская юридическая академия», адвокат       Общие положения о судебных расходах, предварительное определение суммы судебных расходов,...

Судові витрати. Частина ІV. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані...

Голубєва Неллі Юріївна, д.ю.н, проф.,  зав. каф. цивільного процесу, проф. каф. цивільного права НУ «Одеська юридична академія», адвокат       Загальні положення про судові витрати, попереднє визначення суми судових витрат,...