Предмет доказывания по делу об отстранении от права на наследование

Право на спадкування, як визначено у ч. 3 ст. 1223 ЦК України, виникає у день відкриття спадщини. Проте, за рішенням суду особа може бути усунена...

Обзор правовых позиций Большой Палаты Верховного Суда о юрисдикции за март...

У березні 2019 року Великою Палатою ВС була розглянута низка справ, в яких учасники посилалися на неоднакову практику застосування судами норм щодо юрисдикції.  За...

Рассмотрение дела судом, созданным на основании закона, как составляющая права на...

З прийняттям нових редакцій процесуальних кодексів набуло актуальності питання вирішення справи судом, встановленим законом, як складової права на справедливий суд. Зазначена проблематика, перш за...

Особенности регистрации брака до достижения брачного возраста

В Україні шлюб будується на особистих немайнових та майнових правах, взаємних обов'язках подружжя, а також на засадах взаємної поваги та любові. Нажаль на практиці...