Электронные документы: использование в хозяйственной деятельности и суде

Актуальність електронних документів для використання у господарській діяльності, взаємодії з державними органами та суді збільшується щодня. У певних сферах взаємодія з клієнтами та підрядниками здійснюється...

Искусственный интеллект — последствия для юридической профессии, состязательного процесса и верховенства...

Внедрение элементов электронного суда и дистанционного рассмотрения дел во время карантина обострило вопрос допустимого вмешательства технологий в процесс правосудия: мы либо уравниваем "цифровое" рассмотрение...

Судові витрати. Частина V. Розподіл судових витрат між сторонами

Голубєва Неллі Юріївна, д.ю.н, проф.,  зав. каф. цивільного процесу, проф. каф. цивільного права НУ «Одеська юридична академія», адвокат        Питання судових витрат були висвітлені у попередніх публікаціях щодо: Судові...

Судебные расходы. Часть V. Распределение судебных расходов между сторонами

Голубева Нелли Юрьевна, д.ю.н, проф, зав. каф. гражданского процесса, проф. каф. гражданского права НУ «Одесская юридическая академия», адвокат       Большая часть вопросов о судебных расходах были освещены в предыдущих...