У зв’язку з непоодинокими питаннями, з якими звертаються громадяни  до Громадського центру правосуддя Одеської області щодо сплати ЄСВ за березень та квітень 2020 року, експертом Центру – адвокатом Оленою Дрішлюк було підготовлено огляд основних питань.

 Чи зарахують у страховий стаж місяці, за які звільнили від сплати ЄСВ?

 Фізичні особи – підприємці та самозайняті особи, яких звільнили від нарахування та сплати ЄСВ за березень та квітень 2020 року, такі періоди включать до страхового стажу для призначення пенсії та вважатимуть, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

 Чим це передбачено?

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) № 533-IX від 17.03.2020 року  (із змінами, внесеними згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020) внесені відповідні зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами).

Так, ч. 3 ЗУ № 533-IX від 17 .03.2020 року  із змінами, внесеними згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020 року Розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнено пунктом 14-5 такого змісту:

«14-5. Для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини першої статті 11 цього Закону, які не сплачували страхові внески за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року на підставі пункту 9-10 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,

такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів«.

Згідно з п.п. 2, 3, 13 ч. 1 ст. 11 цього Закону передбачено, що цими особами є:

2) фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

13) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

 

Хто звільняється від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020?

 • фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;
 • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

Чим це передбачено?

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 533-IX від 17.03.2020 року із змінами, внесеними Законом № 540-IX від 30.03.2020р., внесені відповідні зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами)

Так, ч. 2 ЗУ № 533-IX від 17 .03.2020 року  із змінами, внесеними Законом № 540-IX від 30.03.2020 року Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  доповнено пунктами 9-10 такого змісту:

«9-10. Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах частини першої статті 4 цього Закону, а саме:

 • 4 (фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування),
 • 5 (особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності) та
 • 5-1 (члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах).

в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року за себе.

Важливо врахувати, що зазначена норма стосується лише сплати ЄСВ за себе, в разі наявності найманих працівників – за них ЄСВ необхідно сплачувати.

При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону (У разі якщо таким платником (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску)  щодо таких періодів для таких осіб  не застосовуються.

Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.

 

Штрафні санкції та перевірки на час дії карантину

Штрафні санкції та перевірки не застосовуються за наступні порушення, що вчинені у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року: 

 • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року

 Чим це передбачено?

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) № 533-IX від 17 .03.2020 року  із змінами, внесеними Законом № 540-IX від 30.03.2020року внесені відповідні зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами)

Так, ч. 2 ЗУ № 533-IX від 17 .03.2020 року  із змінами, внесеними згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020року Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  доповнено пунктами 9-11 -9-12 такого змісту:

п.9-11.1. Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року:

 • — несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
 • — неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • — несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року, не застосовується.

Важливо врахувати, що зазначені зміни носять тимчасовий характер та не звільняють від сплати ЕСВ або подання відповідної звітності та п.11 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить більш ширший перелік підстав для застосування штрафних санкцій, зокрема й не за несплату (неперерахування) єдиного внеску.

п.9-11.2. Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

п.9-12. Установити мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 2020 року.

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року.

 

Олена Дрішлюк,

адвокат, експерт Громадського центру правосуддя Одеської області

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here