Оформлення ID-картки: поради від міграційників

0
595
Ñêàíåð îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ, â çäàíèè Êàáìèíà, â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 9 ÿíâàðÿ 2015 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ
Аби легко і швидко оформити ІD-картку, слід дотримуватись цих нескладних порад від співробітників Державної міграційної служби України.
  • Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт вперше. Якщо цього не зробити до 18-ти, то на Вас чекає додаткова процедура із встановлення особи.
  • Не маєте ідентифікаційного коду — вам замовлять його під час оформлення паспорта вперше
  • При реєстрації в електронній черзі можна сплатити за послугу онлайн. Це пришвидшить процедуру подання документів на оформлення паспорта. Однак не забудьте надати працівнику ДМС квитанцію у роздрукованому вигляді.
  • Якщо у місячний термін після досягнення 25-ти або 45-ти років, ви не встигли вклеїти фотокартку в паспорт (до 24 лютого 2022 року), то Вас зобов’яжуть обміняти паспорт на ID-картку. Однак під час дії воєнного стану, ви можете вклеїти фото у будь-який час.

Додавайте наступні документи (за їх наявності):

  • про місце проживання;
  • про шлюб чи розірвання шлюбу;
  • про зміну імені;
  •  картка платників податків тощо.

Це необхідно для того, аби у безконтактному електронному носії вашої ID-картки містилася вищевказана інформація.

Важливо — готовий паспорт зберігається у підрозділі міграційної служби до скасування воєнного стану. Проте, краще документ отримати вчасно.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь