Сучасний стан розвитку суспільства розглядається в контексті змін пов’язаних із настанням інформаційної епохи. Перехід від індустріальних до інформаційних технологій стає помітним явищем в усіх провідних країнах світу. Наша країна не залишається осторонь від глобальних світових тенденцій, про це свідчить широкомасштабне впровадження інформаційних технологій в усі сфери  суспільного життя. Серед останніх революційних нововведень в Україні стало запровадження системи «Електронного судочинства», а також прийняття нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини в ІТ-індустріїї.

За останні кілька років юриспруденція пережила трансформацію. Якщо п’ять років тому технології та право здавалися несумісними, то зараз юридичні компанії укладають договори аутсорсингу з IT компаніями задля втілення legal teck стартапів у сфері юриспруденції, а також виділяють чималі гранти на розробку таких стартапів.

У 2015 році світ потрясла новина про створення першого в історії юридичного чату-боту. Сімнадцятирічний студент Стенфордського університету Джошуа Броудер створив чат-бот DoNotPay, який допомагає оскаржити неправомірний штраф за паркування. Послугами чат-боту вже скористались близько 400 000 людей, заощадивши 11 мільйонів доларів США. Зараз цей бот-юрист опанував 1000 галузей права і працює у Великобританії та США [1].

На сьогодні в Україні працює чимало чат-ботів українських розробників, такі як: SudoBot, Opendatabot, OblavaBot, PatentBot, тощо.

Так, наприклад, українська юридична компанія «Юскутум» розробила чат-бота, який працює на платформі Facebook у Messenger під назвою SudoBot. Даний чат-бот допомагає парам скласти й подати до суду заяву про розірвання шлюбу [2]. Ідея автоматизувати процес написання і подання заяви пов’язана з відсутністю особливих труднощів та інтелектуальних затрат при складанні відповідної заяви у наведеній категорії справ.

Таким чином, юридичні послуги поступово переходять в онлайн – режим і відпадає необхідність фізичного відвідування офісу юриста для отримання допомоги або консультацій. Це видається дуже зручним. Проте, разом зі стрімким розвитком IT-технологій і автоматизацією процесів у людей з’являється страх втратити роботу через заміну їх роботами. Статистика світового розвитку інновацій свідчить, що з початку 2000 по 2010 роки 88 % професій людей було автоматизовано (людей замінили роботами) [3]. Чи означає це, що в недалекому майбутньому професії юриста може не бути? На наше переконання, нові технології, дійсно, можуть знищити мільйони робочих місць, але вони можуть їх також створити. Так, створення парового двигуна, автомобілів, інших благ цивілізації не позбавило людей роботи, створення пральних машин не призвело до закриття хімчисток. Отже, технології великих даних привнесуть немало робочих місць. Питання в тому, чи достатньо ми кваліфіковані до такого переходу?

Для того, щоб люди могли бути конкурентоспроможними в майбутньому і могли знайти свою нішу в світі суцільної автоматизації і стрімкого розвитку IT- технологій, державі слід приділяти особливу увагу освіті. Вже зараз ВНЗ повинні упроваджувати дисципліни, які відповідають потребам сучасного світу, освітні програми необхідно модернізувати та спрямовувати на формування у студентів творчого, креативного та інноваційного мислення.

 Варто погодитись із твердженням засновника компанії Alibaba Group (AliExpress, Taobao) Джека Ма: «Для світу майбутнього важливими будуть три показники, – IQ, EQ, LQ. Щоб досягти успіху, потрібен високий коефіцієнт інтелекту (IQ). Щоб мати сили протистояти світу необхідно розвивати емоційний інтелект (EQ). Але якщо хочете, щоб вас поважали і зрозуміти цей світ, вам не обійтися без коефіцієнта любові (LQ). Машина ніколи не буде мати таких переваг [4].

Отже, все, що пов’язане з IT-сферою – це наше майбутнє. Найбільш затребуваними на сьогодні є саме юристи, які спеціалізуються у сфері ІТ-права. Однак, через труднощі у підготовці відповідних фахівців, достатньо складно знайти висококваліфікованих спеціалістів, які мають необхідну компетенцію не тільки у сфері юриспруденції, а й в ІТ-індустрії.

Візитною карткою Національного університету «Одеська юридична академія» є впровадження найсучасніших і передових технологій в навчальний процес. Університет не просто йде в ногу з часом, а випереджає час, задаючи тон розвитку сфери освітніх послуг. Так, серед усіх вищих навчальних закладів юридичного спрямування України, тільки в Національному університеті «Одеська юридична академія» здійснюють підготовку фахівців у сфері IT-права та Електронного судочинства. Це абсолютно нові освітні курси, які дозволять студентам опанувати тисячолітню теорію права в поєднанні з новітніми практичними потребами юриспруденції.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» робиться все, щоб студенти отримували необхідні знання у сфері інформаційних технологій і після закінчення ВНЗ стали високопрофесійними, популярними спеціалістами. Так, в університеті відкрився унікальний IT-центр [5]. Він обладнаний п’ятьма класами, а взагалі у виші працюють сімдесят два комп’ютерних класи. Згодом планується комп’ютеризувати всі аудиторії. Професорсько-викладацький склад університету розробляє програми електронного навчання абсолютно з усіх дисциплін, випускаються монографії, підручники, навчально-методичні посібники з IT-права та Електронного судочинства. На базі кафедри інформаційних технологій розроблено і упроваджуються наступні навчальні курси: «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Інтернет-діяльність в юриспруденції», «Використання інформаційних технологій в судах», «Основи інформаційної безпеки», «Правовий захист інформації» тощо.

Останнім часом кількість ІТ-компаній в Україні поступово збільшується. Необхідно зазначити, що кожна така IT-компанія є повноцінною юридичною особою, яка вимагає захисту в сфері трудового, податкового, господарського права, а також вирішення питань, які безпосередньо пов’язані з діяльністю у сфері IT. Наприклад, IT-юрист, який супроводжує Інтернет-провайдера, повинен володіти знаннями у сфері захисту прав споживачів, договірному та антимонопольному праві, а також у сфері, що регулює надання профільних телекомунікаційних послуг. Крім того, IT-компанії слід уважно формувати свій документообіг, коректно складати договори та інші документи. Зазначене дозволить уникнути судових спорів у майбутньому, що заощадить багато сил і коштів, а також зробить IT-компанію привабливою для інвестицій.

Юристу в сфері інформаційних технологій, який супроводжує розробників програмного забезпечення або інших об’єктів авторських, або суміжних прав, варто мати чітке розуміння правових наслідків їх створення, зокрема: як і коли в автора і замовника виникають права на створений об’єкт; специфіку договорів підряду, пов’язаних з розробкою таких об’єктів; технологічний процес їх створення, тобто, як відбувається розробка ПО й інших об’єктів авторських і суміжних прав тощо.

Якщо IT-компанія працює з іноземними замовниками або створена нерезидентом, необхідно розуміння специфіки проведення валютного контролю та операцій з іноземною валютою, отриманої від іноземного замовника, а також знання деяких особливостей, що мають відношення до зовнішньоекономічних договорів та іноземних інвестицій. При цьому, необхідним також є знання міжнародних договорів, що регулюють відносини, пов’язані з об’єктами права інтелектуальної власності. Крім цього, у сферу обслуговування IT-юриста входить податкова консультація. Якщо правознавець є експертом в цій сфері, то компанія зможе відчути на собі всі переваги зниження податкового навантаження. Безумовно, неможливо оминути увагою і те, що підтримка фахівця-юриста в ІТ-сфері  особливо важлива при роботі з патентами, стартапами, онлайн-сервісами тощо.

Все це свідчить про те, що підготовка фахівців-юристів у сфері IT – є нагальною потребою сьогодення. Так, економічні і технічні знання в IТ, вміння працювати з базами даних, навички в е-комерції, знання в галузі контрактного права, організації IТ-бізнесу і проектному менеджменті тощо зроблять фахівців-юристів безцінним інтелектуальним ресурсом, затребуваними, конкурентоспроможними спеціалістами!

Література:

  1. Чатбот-юрист, уже сэкономивший пользователям $ 11млн., займётся разводами. URL: https://hightech.fm/2017/10/28/donotpay-3?is_ajax=1 (дата звернення: 16.03.2019).
  2. SudoBot, що допомогає оформити розлучення. URL: https://www.the-village.com.ua/village/business/news/268459-sudobot-scho-dopomagae-oformiti-rozluchennya (дата звернення: 15.03.2019).
  3. Charting the Automation Potential of U.S.Jobs. URL: https://www.visualcapitalist.com/charting-automation-potential-of-u-s-jobs/ (Last accessed: 10.03.2019).
  4. Джек Ма: Для мира будущего важными будут три показателя — IQ, EQ и LQ. URL: http://bramaby.com/ls/blog/society/8184.html (дата звернення: 15.03.2019).
  5. У НУ «ОЮА» відкрили сучасний IT-центр [Електронний ресурс] // Одеса. Національний університет «Одеська юридична академія»: [сайт]. Одеса, 2018. URL: http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7168:-it-&catid=1:newsuniver&Itemid=138&lang=uk (дата звернення 10.03.2019).

 

Сулейманова Сусання Рефатівна,

к.ю.н. старший викладач кафедри цивільного процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Дрогозюк Крістіна Борисівна,

к.ю.н. старший викладач кафедри цивільного процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

Legal tech: попытка переформатировать рынок юруслуг?

Информационные технологии в юридической деятельности (legal tech)

Как скоро судей заменит искусственный интеллект? Принята соответствующая Хартия

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here