Нагадаємо, що Порядки проведення виїзних перевірок та інспекційних відвідувань Держпраці були затверджені постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Проте, 14 травня 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд м. Києва своїм рішенням скасував постанову №295. Після цього  Держпраці має право проводити перевірки в межах загального порядку, визначеного Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діялності», від 05.04.2007 р. № 877-V.

21 серпня Кабмін затвердив новий порядок проведення перевірок Держпраці № 823, який 02 вересня опубліковано сайті КМУ.

Окреслимо ключові моменти оновленої Постанови про здійсненя перевірок Держпраці:

Інспекційні відвідування проводяться з таких підстав:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4—7 цього пункту;

4) за рішенням суду;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

6) за інформацією:

Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

ДПС та її територіальних органів про:

— невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

— факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;

— факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

— роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної;

— роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

— роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

— фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

— роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився;

— роботодавців, в яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

— роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;

— роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених у ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;

8) за дорученням Прем’єр-міністра України;

9) за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

10) за запитом народного депутата;

11) у разі невиконання вимог припису.

 

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів.

 

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.

Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

 

Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:

1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

2) одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;

3) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

відсутності службового посвідчення;

якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено рішення Мінсоцполітики про затвердження форми акта інспекційного відвідування;

4) вимагати припинення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у разі перевищення визначеного пунктом 10 цього Порядку максимального строку здійснення такого заходу (10 днів);

5) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акта або припису;

6) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису об’єктом відвідування або уповноваженою ним посадовою особою;

7) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;

8) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;

9) вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації об’єкта відвідування;

10) оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора праці;

11) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;

12) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) (далі — акт), і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю — припис щодо їх усунення.

Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дня, що настає за днем підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються.

Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. На сьогодні ця фінансова санкція складає 125 190 грн. за одного неоформленого працівника.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені!

З повним текстом постанови № 823 можна ознайомитись на сайті КМУ

Від себе хочемо зазначити, що нова постанова № 823, принципово від попередньої 295 не відрізняється! Держпраці все ж таки залишило за собою право здійснення перевірок без попередження («якщо це може нашкодити перевірці»). Але з порушень, за які моментально накладається фінансова санкція, незалежно від подальшого усунення, залишається лише одне – фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин з ним.

Консультацію з будь-яких питань щодо оформлення трудових відносин та ведення кадрового діловодства можна отримати в компанії KVADRA HR, а наші адвокати АО «КВАДРА ПРАВО»,  нададуть кваліфіковану допомогу по супроводу перевірок Держпраці та/або оскарженні приписів по результатам перевірки в суді. Інформація по тел. 044 337 67 05.

 

Група компаній

KVADRA INVEST

 

 

 

Комплексные проверки по вопросам трудоустройства: задачи каждого из контролирующих органов

Если пришел инспектор труда: порядок действий

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here