Як на момент створення бізнесу, так і в процесі діяльності необхідними є вжиття заходів безпеки у співпраці як з контрагентами, так і бізнес-партнерами та інвесторами. «По-одну сторону барикад» — не означає однаковий підхід до вирішення проблемних ситуацій. Тому в іноземних юрисдикціях широкого використання набули корпоративні договори («акціонерні угоди»), якими сторони визначають взаємовідносини між бізнес-партнерами в процесі управління спільним бізнесом, порядок вирішення «конфліктних ситуацій» (deadlock situation) і виходу зі спільного бізнесу.

«Конфліктна ситуація» — ситуація, коли бізнес-партнери не можуть досягти консенсусу з якого-небудь ключового питання діяльності компанії і при цьому жоден з них не володіє достатньою кількістю голосів для прийняття остаточного рішення. В корпоративному договорі можна визначити конкретний перелік таких «конфліктних ситуацій» та порядок дій. Але виникає питання в дотриманні порядку вирішення «конфліктної ситуації». Система штрафів, можливість звернення до суду не завжди є мотивацією до дій і може передбачати значну втрату часу, тоді як компанія повинна продовжувати працювати. Тому цікавим механізмом захисту та способом забезпечення виконання корпоравного договору є безвідклична довіреність.

Безвідклична довіреність – це довіреність, яка протягом певного часу не може бути скасована («відкликана») довірителем. В Україні така довіреність може бути видана лише у випадках передбачених законодавством. І одним з таких випадків є виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору.

Безвідклична довіреність в корпоративних відносинах:

  • видається стороною корпоративного договору;
  • припиняється у разі припинення зобов’язання (корпоративного договору), для виконання або забезпечення виконання якого вона видана;
  • у разі порушення прав та інтересів довірителя представник на вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї.
  • у разі виникнення спору може бути скасована судом;
  • підлягає нотаріальному посвідченню;
  • може передбачати передоручення.

Таким чином, на відміну від «звичайної довіреності», безвідклична довіреність захищає інтереси повіреного, а не довірителя і забезпечує досягнуті корпоративні домовленості. Наприклад, сторони корпоративного договору домовились голосувати на Загальних зборах певним способом або визначили порядок здійснення корпоративного управління, для забезпечення якого і використовуються безвідкличні довіреності. Досить часто в корпоративних договорах передбачається порядок відчуження частки у статутному капіталі при «конфліктних ситуаціях». Безвідклична довіреність видана бізнес-партнером на здійснення дій, пов’язаних з відчуженням частки у випадках, передбачених корпоративним договором, – забезпечить дотримання ним взятих на себе зобов’язань.

Керівник Групи компаній КВАДРА ІНВЕСТ Дмитро Варчук зазначає про те, що введення в законодавство України інституту корпоративних договорів та безвідкличної довіреності спрямоване на підвищення інвестиційної привабливості українських компаній. Такі правові інструменти дозволяють при правильному і головне своєчасному підході захистити власний бізнес та визначити «правила гри», в тому числі – заздалегідь обумовлені умови виходу з нього для захисту власних капіталовкладень.

 

Група компаній

KVADRA INVEST

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here