Ще в травні 2018 року Уряд погодив запровадження з 1 січня 2019 року програму відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року. Так, станом на 1 січня 2019 року даний розмір прожиткового мінімуму складає 1626 грн.

Проте, як часто буває в нашій країні – програму ввели, а порядок відшкодування на її виконання не затвердили. Так, на сайті Міністерства соціальної політики оприлюднено поки що не затверджений проект Порядку відшкодування даної послуги (далі – Проект).

І так, спробуємо розібратися як це працюватиме та відповімо на основні запитання наших клієнтів.

Хто така «муніципальна няня»?

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено угоду / договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років. Таким чином, порядком не передбачено можливість надання послуги «муніципальна няня» фізичною особою без реєстрації її фізичною особою – підприємцем.

Хто може отримати послугу «муніципальна няня»?

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України та уклали угоду / договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Компенсація послуги «муніципальна няня» не надається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Звертаємо увагу на те, що компенсація послуги «муніципальна няня» не замінює будь-яку соціальну допомогу на дитину, а є додатковим «бонусом». Крім того для отримання даної послуги не обов’язково виходити з «декретної відпустки», мама може отримати компенсацію за няню, яку вона найняла для допомоги.

Як правильно оформити договір з «муніципальною нянею»? Чи потрібно такий договір нотаріально посвідчувати?

Договір / угода про здійснення догляду за дитиною до трьох років укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та «муніципальною нянею». За бажанням сторін договір може бути нотаріально посвідчено, проте така вимога не є обов’язковою.

Істотними умовами договору / угоди про здійснення догляду за дитиною до трьох років є назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін та інші умови, які сторони визнають істотними.

Які документи і куди слід подати, щоб отримати цю послугу?

Протягом місяця після укладення угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років необхідно подати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:

 • заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
 • підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • сторінок паспорта отримувача компенсації;
 • ідентифікаційний код отримувача компенсації;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

 • протягом десяти робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення письмово інформують отримувача послуги «муніципальна няня» про прийняте рішення.

На який термін призначається компенсація та які строки виплати?

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі / угоді щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, укладеній між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Виплата компенсації проводиться щомісяця отримувачу шляхом перерахування коштів місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений отримувачем, до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшли підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Виплата припиняється:

 • якщо отримувачем послуги «муніципальна няня» приховано або навмисно подано недостовірні дані про здійснення догляду за дитиною до трьох років, що вплинули на встановлення права на компенсацію послуги.
 • у разі переїзду отримувача послуги «муніципальна няня» в іншу місцевість і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації (зокрема, розірвання договору / угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років; смерті отримувача послуг, дитини, муніципальної няні; припинення діяльності муніципальною нянею);
 • за заявою отримувача послуги;
 • у разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати послуг няні.

Обов’язки отримувача компенсації:

— щомісяця до 5 числа подавати письмово, в електронному вигляді або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні за послугу догляду за дитиною до трьох років;

— протягом одного робочого дня інформувати про розірвання договору / угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або про інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.

Як проводиться оплата послуг няні? Чи потрібно відкривати няні рахунок в банку? Які потрібні підтверджуючі документи?

Так як послуги «муніципальної няні» за Порядком надаватимуться фізичною особою – підприємцем або юридичною особою, то найкраще для підтвердження оплати послуг здійснювати безготівковий розрахунок шляхом сплати коштів на рахунок фізичної особи – підприємця (звертаємо увагу, що це не рахунок фізичної особи, а рахунок фізичної особи – підприємця) або юридичної особи. Підтверджуючим документом буде чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка.

Яку вартість послуг можна передбачити договором? Хто сплачує податки згідно даного договору?

Вартість послуг – договірна, але відшкодуванню підлягають прожитковий мінімум на дитину на місяць, встановлений на 1 січня відповідного року (1626 грн. на 2019 рік відповідно). Податки сплачує надавач послуг «муніципальна няня» — це фізична особа – підприємець або юридична особа залежно від обраною ними системи оподаткування.

Чи не будуть при перевірці отримання компенсації запитувати джерела походження коштів на оплату няні?

Порядком такі вимоги не передбачено. Проте як і з перевірками щодо призначених субсидій не виключаємо таку можливість. У випадку змін в законодавстві в цій частині – обов’язково Вам повідомимо та допоможемо в оформленні документів.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here