Завчасне надсилання учаснику справи копій усіх процесуальних документів і повідомлень про призначені судові засідання як вперше, так і тих, що переносилися та відкладалися, свідчить про дотримання судом норм процесуального права.

Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 14 січня 2021 року у справі № 820/6564/17.

Обставини справи

Позивач, зокрема, зазначав, що суд апеляційної інстанції в супереч його пропозиції відкласти судове засідання, у зв’язку із хворобою законного представника та прохання не розглядати справу у його відсутність, розглянув справу, при цьому була призначена інша дата слухання, про яку він не повідомлявся.

Позиція ВС

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 311 КАС суд апеляційної інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів, у разі: неприбуття жодного з учасників справи у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

Вказане положення кореспондується із ч. 2 ст. 313 КАС, у відповідності до якої неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Відтак, розглядаючи справу в порядку письмового провадження, суд не допустив порушень норм процесуального права.

Такому висновку передують дослідженні судом касаційної інстанції дії суду апеляційної інстанції, які були спрямовані на своєчасний і повний розгляд справи на стадії апеляційного провадження. А саме, необхідно врахувати, що суд апеляційної інстанції завчасно надсилав позивачу копії всіх процесуальних документів, та повідомлень про призначені судові засідання як вперше так і ті, які переносились та відкладались, в тому числі за клопотаннями його директора і представника.

Щодо доводів позивача в касаційній скарзі, про те, що його не було повідомлено про перенесення і розгляд справи 18.06.2018 (дата постанови суду апеляційної інстанції), то Суд касаційної інстанції звертає увагу на той факт, що згідно із матеріалами апеляційного провадження наступне засідання після 12.06.2018 про яке повідомлявся позивач, судом апеляційної інстанції не призначалось.

Постанова суду апеляційної інстанції лише датована 18.06.2018, так як постановлена у порядку письмового провадження, що відповідає приписам ч. 5 ст. 250 КАС, згідно із якою датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення.

Відповідна вказівка щодо часу виготовлення судового рішення вказано судом апеляційної інстанції в протоколі судового засідання від 12.06.2018. Зокрема, колегія суддів без виходу до нарадчої кімнати, серед іншого ухвалила, що судове рішення за наслідками розгляду справи буде складено не пізніше закінчення встановлених КАС строків розгляду справи.

Таким чином, Суд касаційної інстанції визнає, що суд апеляційної інстанції не допустив неправильного застосування норм матеріального та процесуального права при вирішенні даної справи та вважає, що судом апеляційної інстанції повно встановлено обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, та надано їм правову оцінку на підставі норм закону, що підлягали застосуванню до даних правовідносин.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here